30 napos, 100%-os pénzvisszafizetési garanciát adunk a Squatty Potty termékünkre!

Vásároljon gond nélkül!

Megvenné, de nem bízik benne, hogy a Squatty Potty megoldja székelési gondjait? Semmi gong!

Ha nem elégedett a termékünkkel csak küldja vissza sértetlen állapotban és mi 15 napon belül visszautaljuk a termék árát.

Részletes feltételeink:

1. A 30 napos visszavásárlási garancia (a továbbiakban: „30 napos garancia”) a termék (a továbbiakban: „Termék”) a vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) általi átvételétől számított 30., azaz harmincadik napig áll fenn, a Vásárolnak a Terméket legkésőbb a Termék átvételét követő 30., azaz harmincadik nap 18:00 órájáig kell eljuttatnia a Wanadis Kft. címére.

2. A 30 napos garancia kizárólag természetes személy Vásárlóra vonatkozik.

3. A 30 napos garancia kizárólag arra a Termékre vonatkozik, amely Termék sértetlen, szennyeződésmentes és amely Terméket a Vásárló csak rendeltetésszerűen használta.

4. Nem vonatkozik a 30 napos garancia és így a Wanadis Kft. jogosult megtagadni azon Termék visszavételét, amelynek visszavételére az 1. pontban foglalt határidőn túl és/vagy nem a 2. pontban foglalt Vásárló által és/vagy a 3. pontban foglaltaknak nem megfelelő állapotú Termék vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett hiba, hiány vagy sérülés esetében kerülne sor.

5. A Termék az Wanadis Kft-hez történő eljuttatásának költségei a Vásárlót terhelik.

6. A 65 napos garancia nem érinti a Vásárlónak a jogszabályok alapján biztosított 14 napos elállási jogát.

7. A promóció feltételei 2016.01.01-től beérkező rendelésekre, visszavonásig érvényesek.

8. Az elállástól számított 15 napon belül visszautaljuk a teljes fogyasztó, mint magánszemély által fizetett Termék vásárlási összegét, de a kiszállítás díját nem; a fogyasztót csak a termék szállítási és visszajuttatásának költsége terhelik.

9. Elállási jog gyakorlásának a menete:

Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

  • Postázásai cím: Wanadis Kft 1112 Budapest, Budaőrsi út 153.
  • Email cím: info@squatty-potty.hu
  • Telefon: +36-1-246-0757

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Wanadis Kft. címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 15 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 15 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 15 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban nem köteles a Vásárló része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Szolgáltató jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

A Szolgáltató visszatérítés során a Vásárló által megadott bankszámlaszámra legkésőbb 15 napon belül visszautalja a Termék vételárát.